Sunday, August 25, 2013

Meddyliwch am drigolion Ynys Mon _ _ _

_ _ _ dwy etholiad yn agos iawn at ei gilydd, a rwan y posibilrwydd o un arall os bydd y Comisiynydd Heddlu Lib Dem - sori annibynnol - tros Ogledd Cymru, Winston Roddick yn cael ei ddyfarnu yn euog o dwyll etholiadol.

O diar.  

2 comments:

Bill Chapman (Deganwy) said...

Mae'n bryd i Winston Roddick i ymddiswyddo. Efallai ei fod yn hawlio nad oedd yn deall y rheolau. Fel cyn-gyfreithiwr, dylai ddeall bod anwybodaeth am y gyfraith ddim yn amddiffyniad.

Anonymous said...

Mi oedd llawer o Plaid Cymru wedi ei gefnogi yn gyhoeddus. Cafwyd llythyrau yn yr Herald gan Alun Ffred, Dafydd Wigley ac Elfyn Llwyd yn annog pobol i'w gefnogi ac yn atgoffa pawb mai Cofi Dre ydoedd. Bu Alun Ffred a nifer o aelodau blaenllaw Plaid Cymru allan yn canfasio hefo fo yn Nyffryn Nantlle.