Friday, August 02, 2013

Nos Da
6 comments:

Anonymous said...

Diolch am y diweddariadau. Cyfnod cyffrous o'n blaenau a cyfle i'r Blaid ddatblygu naratif bwerus - cenhedlaeth newydd, Llafur Cymru "running on empty", LeanneRhunAdam ayyb

Ifan Morgan Jones said...

Wyt ti ar ddihun eto Cai? Mae'r blogfyd yn disgwyl yn awchus am dy sylwadau.

Cai Larsen said...

Dduw mawr Ifan siawns i mi - roeddwn ar fy nhraed am bron i 24 awr o'r bron!

Mi sgwennaf bwt yn ddiweddarach!

Anonymous said...

Arthur Picton neu Wali Tomos oedd yn dweud "rho HELL iddo fo"?

Be bynnag... Rho HELL iddo fo.

Ifan Morgan Jones said...

Rydym ni'n byw yn oes newyddion 24 awr Cai. A gan nad yw'r wasg am daku unrhyw sylw i'r etholiad, rhaid i'r blogwyr ysgwyddo'r baich! :p

Cai Larsen said...

OK ti wedi fy mherswadio fi. Gweler uchod!