Wednesday, August 14, 2013

Gwahaniaethau rhwng Cymru a Ffrainc (rhan1)

Llun a geir isod o glwb gwyliau plant yn gwneud chwaraeon yn y ffos sydd o gwmpas gweddillion castell Montreil des Mare.Mae yna lawer iawn, iawn o adeiladau hynafol yn Ffrainc, a'r hyn sy'n rhyfedd i rywun o Gymru ydi cymaint o ddefnydd ymarferol, pob dydd a wneir ohonynt.  Er enghraifft gwneir defnydd o ran o gyn gartref y Pabau yn Ffrainc yn Avignon - y Palais de Papes anferthol - fel canolfan gynadleddau.  Ceir lle yn y Neuadd Fawr i 700 o bobl.  Mae'n gyffredin i weld swyddfeydd mewn hen adeiladau.

Mae'r defnydd cyfoes mynych o adeiladau hen iawn, yn ogystal a rhai llai hen amodern yn lleihau'r hollt a geir adref rhwng yr hynafol a'r newydd rhywsut.

Mae agwedd arall i'r tueddiad hwn i gymysgu'r hen a'r newydd..  Pan roedd peiriannau talu cardiau credid sy'n defnyddio technoleg radio yn ymddangos gyntaf rhyw ddegawd yn ol, roeddynt yn gyffredin yn Ffrainc bod fawr son amdanynt yng Nghymru.  Cefais y profiad bryd hynny fwy nag unwaith o ddefnyddio un o'r teclynau i dalu am bryd mewn ty bwyta oedd a'i doiled yn fawr mwy na thwll yn y llawr.

No comments: