Saturday, August 03, 2013

Beth ddigwyddodd i bleidlais yr Annibyns?

Dwi'n gwybod nad ydi cymharu gwahanol fathau o etholiadau pob tro yn syniad da, ond mae'n ymarferiad diddorol edrych ar y gwahaniaeth yn y gefnogaeth bleidiol rhwng etholiadau Cyngor Mon eleni ac is etholiad ddydd Iau.  Y ganran gafodd y pleidiau yn etholiadau'r cyngor ydi'r ffigwr cyntaf, canran ddydd Iau ydi'r ail, a'r newid ydi'r trydydd.  Ffigyrau oll wedi eu talgrynnu.

Plaid Cymru - 32% / 58% / +26%
Llafur - 17% / 16% / -1%
Lib Dems - 5% /1% / -4%
Toriaid - 6% / 9% / +3%
UKIP - 7% / 14% / +7%

Yr hyn a geir o edrych ar bethau fel hyn ydi syniad o'r hyn a ddigwyddodd i'r 31% o'r bleidlais aeth i'r Annibyns yn yr etholiadau lleol.  Mae'n amlwg mai i'r Blaid aeth y rhan fwyaf o hwnnw o ddigon. Aeth y gweddill i'r pleidiau unoliaethol adain Dde.  Efallai y byddai'n syniad i un neu ddau o gynghorwyr Annibynnol sydd ar hyn o bryd mewn clymblaid efo Llafur a'r Lib Dems druan edrych ar y ffigyrau yma a meddwl o ddifri os ydynt yn gwireddu dyheuadau y sawl a bleidleisiodd trostynt. Daw'r etholiadau lleol nesaf yn ddigon buan.  

No comments: