Thursday, August 01, 2013

Un peth y gellir ei ddarogan efo sicrwydd _ _ _

_ _ _ ydi na fydd dymuniad yr ymgeisydd Lib Dem, Steve Churchman i gael ei ethol yn AS San Steffan tros Ynys Mon yn cael ei wireddu.


No comments: