Saturday, August 17, 2013

A gwahaniaeth arall

Ychydig iawn o graffiti gwleidyddol sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru bellach.  Arferai graffiti felly fod yn nodweddiadol o aml i ran i Gymru yn y saith degau a'r wyth degau.  Mae'r arfer yn fyw o hyd yng Ngwlad y Basg.
2 comments:

Anonymous said...

Beth sydd angen gwnend yw peintio blychau post yn wyrdd fel ma nhw'n gwneud yn 'Werddon.

Anonymous said...

Awn ni gyd mas i beinto murie yn y dre felly !