Saturday, December 10, 2011

'Dydi Rod druan heb gael gwobr eleni chwaith

Hmm - felly'dydi Rod Richards ddim yn hoff o'r syniad o wobreuo gwleidyddion Cymreig.

Mewn datganiad nodweddiadol o emosiynol a dryslyd mae'n ymosod ar safon trafodaethau'r Cynulliad, ar y 'ffaith'  bod y rhan fwyaf o aelodau'r sefydliad yn cywain eu barn am faterion y dydd o'r Western Mail, ar Leighton Andrews, ar y llywodraeth Lafur, ar Eluned Parrott ac ar Cheryl Gillan. Yn wir mae pawb yn ei chael hi ag eithrio Angela Burns a Chris Bryant.  'Dwi ddim yn siwr pam bod Angela yn osgoi'r lach, ond casineb Chris tuag News of the World - papur a aeth ati i groniclo rhai o anturiaethau 'carwriaethol' Rod mewn manylder lliwgar os brawychus - sy'n ei achub o.

Y brif broblem efo'r gwobreuon 'da chi'n gweld ydi eu bod yn gwobreuo gwleidyddion sy'n tynnu sylw atyn nhw eu hunain (ag eithrio Ms Parrott sydd ddim yn tynnu unrhyw sylw o gwbl ati'i hun).  Rwan fyddai yna neb yn gallu cyhuddo Rod o fynd ati i dynnu sylw at fo'i hun na fyddai? 

No comments: