Thursday, December 22, 2011

Diolch i Ifan ar Golwg360 --

- am roi Blogmenai ar frig ei flogiau amatur cyfrwng Cymraeg eto eleni. Diolch iddo hefyd am gynnig cyfarwyddiadau cywir a perthnasol iawn ynglyn a sut y dylid ymateb os byth y daw'r blog i ben. Nid bod rhaid i chi boeni - rhag ofn i'r gwaethaf ddod i'r gwaethaf mae olynydd eisioes wedi ei ddewis i gynnal y blog -fe'i adwaenir fel yr Olynydd Gogoneddus.

ON Mae'n dda iawn nodi i Anffyddiaeth ddod yn ail. Er nad ydw i yn cytuno efo Dylan pob tro 'does yna ddim llawer o bobl gyda gafael digon da ar y Gymraeg i 'sgwennu dadleuon digon cymhleth mewn ffordd mor eglur a darllenadwy.

3 comments:

Ifan Morgan Jones said...

I ti mae'r diolch, Cai - fel arfer byddai sylwebydd gwleidyddol cystal yn cael ei dalu'n hael, ond rwyt ti'n gwneud y gwaith am ddim!

menaiblog said...

Ti'n rhy ffeind o lawer Ifan.

Dylan said...

a thithau efo fi! Diolch!