Sunday, December 11, 2011

Drodre.co

Un o'r ffyrdd gorau o ddysgu am dref neu ddinas nad ydych yn gyfarwydd a hi ydi trwy fynd am dro efo'r un o'r bobl (leol gan amlaf) hynny  sy'n hebrwng grwpiau o bobl o gwmpas, ac yn dweud wrthynt am hanes yr ardal a dangos adeiladau lleol o bwys ac ati.

Un o'r manteision ydi eich bod yn aml dysgu llawer mwy na sydd i'w gael yn y llyfrau teithio - mi'r ydych yn dysgu am hanes answyddogol ardal yn ogystal a'r hanes swyddogol. 

Er enghraifft felly y deuthym i wybod am yr unig dafarn ar Ynysoedd Prydain sy'n parhau i wrthod gadael i ferched groesi'r trothwy (y Thomas Marr yn Waterford os ydych chi eisiau gwybod), bod pobl efo toiledau y tu mewn i'w tai yn Ffrainc ers canrifoedd, bod pob warws yn agos iawn at y dociau yn Lerpwl oherwydd bod cymaint o'r cargo yn cael ei ddwyn pan roedd rhaid ei gludo mwy nag ychydig ganoedd o fetrau o'r dociau, mai yn y dafarn gyferbyn a gorsaf drenau Connolly y cynllunwyd digwyddiadau Pasg 1916 yn Nulyn, bod daeargryn yn 1667 wedi lladd llawer iawn mwy o drigolion Dubrovnik na lwyddodd y Serbiaid i'w lladd yn ystod gwarchau 1991 /1992 ac ati. 

Mae gwasanaeth felly i'w gael yn nhref Caernarfon ers rhai blynyddoedd bellach - ac ni allaf feddwl am wasanaeth arall o'r fath y gellir ei gael trwy gyfrwng y Gymraeg - er efallai fy mod yn anghywir.  Emrys Jones sy'n cynnal y teithiau yn ei ffordd unigryw a hwyliog - a gellir dod o hyd i'r manylion ar ei wefan Drodre.co.Rwan blog gwleidyddol ydi hwn wrth gwrs, nid un sy'n hyrwyddo'r diwydiant twristaidd yng Nghaernarfon - ond mae yna bwynt gwleidyddol hynod bwysig i hyn oll.  Mae'r hyn mae Emrys yn ei wneud yn bwysig yn y ffaith ei fod yn esiampl o hanes lleol yn cael ei feddiannu a'i ddiffinio gan bob lleol. Petai rhywun o'r tu allan i Gaernarfon yn gwneud yr hyn mae Emrys yn ei wneud, byddai'r hanes y byddwch yn clywed amdano yn dra gwahanol - byddai'n hanes sefydliadol ei naws ac wedi ei ganoli ar castell, yr waliau a'r hanes brenhinol sy'n dennu llawer o bobl yma.  Mae llawer o'r hyn mae Emrys yn son amdano yn ymwneud a phobl gyffredin sydd wedi byw yng Nghaernarfon - mae'n ymwneud a'r sawl sydd wedi gwneud Caernarfon yr hyn ydyw mewn gwirionedd - tref werinol, fyrlymus, liwgar a Chymreig iawn.  Ein hanes ni ydi hwnnw - ac mae'n hanes llawer pwysicach na'r un sy'n ymwneud efo llwydni'r strwythurau mawr carreg. 

ON - mae gan Emrys daith sy'n cychwyn am 6.30 wrth ymyl Lloyd George ar y Maes y nos Iau yma.  Cost y daith ydi £7.50.

2 comments:

Anonymous said...

"yr unig dafarn ar Ynysoedd Prydain"

"yr unig dafarn yn Prydain ac Iwerddon" - wyt ti'n meddwl.

Anonymous said...

Ι evегy tіme spent my half an hоur to
rеаd this ωebpagе's articles every day along with a cup of coffee.

Also visit my webpage; blu e Cig