Monday, May 02, 2011

Ffigyrau'r mis

Mi fethais a phostio ffigyrau'r mis ar ddiwrnod olaf y mis yn ol fy arfer fis diwethaf, ond roedd yn fis mwy llwyddiannus na'r un o'i flaen i flogmenai o ran nifer darllenwyr.

Mae llawer o'r diolch am hynny i Mr Chris Bryant.

3 comments:

Rhys Llwyd said...

Waw, llongyfarchiadau. Doeddw ni ddim yn sylwi fod gen ti (nac unrhyw flogiau amatur Cymraeg o ran hynny) filoedd o ddarllenwyr mewn mis. Dwi erioed wedi croesi'r 1k. Jest dros 400 mis dwytha a pur anaml yn croesi'r 600.

Anonymous said...

Ma Blog Menai yn wych - ryw ddydd byddai'n braf meddwl y byddai'n bosib gwneud arian o hyn !

Rhys Llwyd said...

Mae'n amlwg fod mwy yn darllen rhai Blogiau na sy'n darllen cylchgronau a llyfrau sy'n derbyn grantiau gan y Cyngor Llyfrau ac felly er nad ydw i'n meddwl fydd modd "gwneud arian" allan o flogiau Cymraeg efallai fod lle i flogwyr ddechrau holi'r Cyngor Llyfrau am gydnabyddiaeth nid anhebyg i awduron platfformiau mwy traddodiadol.