Thursday, May 05, 2011

Ymddiheuriadau etholiadol

Mae blogmenai wedi ymfalchio ar hyd y blynyddoedd bod llawer o ganlyniadau etholiadau wedi ymddangos yma ymhell cyn iddynt ymddangos ar y cyfryngau prif lif. Dyna pam bod ffigyrau darllen y blog yn tueddu i fod ar eu huchaf ar nosweithiau etholiad.

Gwaetha'r modd dilyn pethau o bell y byddaf eleni - felly os ydych eisiau canlyniadau cynnar, nid blogmenai ydi'r lle i chi y tro hwn.

Sori.

2 comments:

Anonymous said...

Ieuan wyn am golli ei set!

menaiblog said...

Ym - na.