Tuesday, May 24, 2011

Safonau dwbl Nia Griffiths

Roedd yn ddiddorol gwrando ar Nia Griffiths ar Radio Cymru y bore 'ma yn lladd ar John Hemming (y Lib Dem a enwodd Ryan Giggs yn senedd San Steffan ddoe). Ei dadl oedd bod Hemming wedi gwneud cam ddefnydd o ryddfraint seneddol trwy ei defnyddio yn y fath fodd - mwy neu lai union ddadl John Prescott ar Newsnight neithiwr.


Digon teg - mae'n gam ddefnydd llwyr o hawl cwbl amhosibl ei gyfiawnhau, sy'n cael ei roi i aelodau seneddol ddweud yr hyn maent eisiau ei ddweud am unrhyw un nad ydynt yn ei hoffi. Ond oedd cam ddefnydd Hemming mewn gwirionedd yn waeth na cham ddefnydd Chris Bryant o'r un fraint ar Ebrill 5 eleni, pan aeth ati i bardduo Ieuan Wyn Jones ar sail cynnwys gwefan ffug na fyddai ond ynfytyn llwyr yn ei chymryd o ddifri?

No comments: