Wednesday, May 04, 2011

Taflen 'enllibus' Eifion Williams


Mae'n ddiddorol i'r Blaid Lafur dynnu taflenni honedig enllibus Eifion Williams yn Aberconwy yn ol wedi bygythiadau cyfreithiol gan Blaid Cymru a'r Lib Dems.

Mi fydd nifer yn cofio i Eifion sefyll tros y Blaid Lafur yng Ngaernarfon yn etholiadau San Steffan 1997. Fedra i ddim cofio dim enllibus yn neynydd etholiadol Eifion bryd hynny - ond roedd ganddo'n sicr bethau digon lliwgar i'w dweud am ei wrthwynebwyr gwleidyddol pan roedd yn ymlacio o gwmpas tafarnau Caernarfon wedi dyddiau hir o ganfasio.

Hwyrach ei bod yn anodd dysgu triciau newydd i hen gi.

No comments: