Wednesday, February 03, 2010

Mr Tew - y diweddaraf

Mae Alwyn wedi fy nghuro efo'r newyddion o gadarnhad bod Mr Tew wedi ymuno a'r Blaid. Da iawn Mr Tew - a da iawn Alwyn.

No comments: