Friday, February 05, 2010

Cyn faer arall yn troi at y Blaid

Mae'n ymddangos nad Mr Tew ydi'r unig gyn faer ar ran plaid unoliaethol i ddod trosodd at y Blaid.

1 comment:

Anonymous said...

newyddion da i'r Blaid. dwi ddim yn nabod y cynghorydd yn dda, ac mae'n rhaid cofio fod cynghorwyr lleol yn enwog am fod yn anwadal a hunan obsesiynnol, felly, efallai fod rhesymau hollol bersonol 'anwleidyddol' tu ol y penderfyniad. Wn i ddim. Serch hynny, mae'n arwydd fod person nad sy'n rhan o'r math 'Welshie' yn ymuno â'r Blaid yn newyddion da. Enillodd Mark Williams y tro diwetha gan iddo grolanni'r holl fôt gwrth-Welshie (Welshie = pobl sy'n defnyddio Cymraeg ac yn rhan o'r pethe).