Tuesday, February 16, 2010

Croeso Ronnie

Diolch unwaith eto i Alwyn am dynnu ein sylw at flog newydd arbennig Mr Ronnie Hughes - darpar ymgeisydd gwych Llafur yn etholaeth Aberconwy.

Fel y byddai dyn yn disgwyl mae'n flog caboledig a deallus iawn. Mae hefyd yn un digon anarferol. Nid Ronnie sy'n ei gadw, ond blogiwr neu flogwyr di enw. Prif genhadaeth y blog ydi gadael i ni wybod pob dim yr ydym angen ei wybod am symudiadau dyddiol Ronnie.

Mae ganddo fywyd hynod ddiddorol yn amlwg, felly rydym yn cael clywed am Ronnie yn mynd i weld pel droed, rhywbeth am sioe focsio (er nad yw'n glir os oedd Ronnie yno), Ronnie yn llusgo ei wyrion o gwmpas Conwy yn canfasio efo fo am nad oedd yn gallu dod o hyd i neb i edrych ar eu holau, Ronnie'n cael sgwrs efo contractwyr Pont Maes, Ronnie'r mynychu'r Modernisation of In-house Homecare Briefing, (beth bynnag ydi hynny), Ronnie yn gwneud ei waith papur, ac ati.

Mi allwn edrych ymlaen am wledd yma yn amlwg ddigon.

2 comments:

Siân said...

Beth maen nhw'n ddweud am y ffurf isaf ar ffraethineb?

menaiblog said...

Coegni 'dwi'n meddwl.