Sunday, October 11, 2009

Llygad Mr Brown


Mae'r stori am fan broblem Gordon Brown efo'i lygad dde yn gwneud i rhywun feddwl. Mi gofiwch na all weld efo'i lygad chwith o ganlyniad i ddamwain pan oedd yn ifanc. Mae dyn yn cydymdeimlo efo'i sefyllfa wrth gwrs - gyda golwg yn un llygad yn unig, mae'n amlwg y byddai rhywun yn sensitif iawn i broblemau gyda'r lygad honno.

Yr hyn sy'n croesi fy meddwl ydi sut y daeth stori ynglyn a phroblem gweddol ddi ddim i sylw'r cyfryngau?

Ydi hi'n bosibl fod Brown yn paratoi exit strategy fyddai'n rhoi'r cyfle iddo ymddiswyddo heb orfod cyfaddef methiant cyn etholiad 2010? Wedi'r cwbl mae ganddo hanes o osgoi etholiadau - cofier na safodd yn erbyn Blair yng nghanol y nawdegau a'i fod wedi sicrhau nad oedd rhaid iddo wynebu etholiad am arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

Efallai fy mod yn sinicaidd - ond hen fusnes digon sinicaidd ydi gwleidyddiaeth yn aml - ac yn arbennig felly'r math o wleidyddiaeth mae Brown yn ei hymarfer.

No comments: