Sunday, October 18, 2009

Gair o gydymdeimlad i'r Lib Dems


Mi fydd darllenwyr cyson blogmenai yn gwybod bod gennyf barch mawr tuag at y Lib Dems.

Trist felly yw nodi bod eu dau wleidydd mwyaf adnabyddus yng Nghymru yn cael ffrae hyll yn gyhoeddus.

Nid dyma'r tro cyntaf i bethau fynd yn fler yng nghorlan y Lib Dems ers i Kirsty Williams gydio yn yr awenau. Gobeithio nad oes yna fwy o'r math yma o beth ar y ffordd.

Trist iawn, very sad.

1 comment:

Anonymous said...

Bechod, fasa fo ddim yn gallu ddigwydd i ddau gleniach!