Wednesday, March 31, 2010

Pedwar rheswm da i bleidleisio i Blaid Cymru


Felly mae'r llinellau sy'n diffinio maes y gad yn yr etholiad sy'n prysur agosau yn glir.

Gallwch bleidleisio i Blaid Cymru er mwyn:


• sicrhau arian teg i Gymru a’r Alban

• gwarchod gwasanaethau lleol a’r mwyaf bregus

• gweithredu i helpu’r economi werdd

• cefnogi twf mewn busnesau

Neu gallwch bleidleisio i'r pleidiau unoliaethol os ydych am weld toriadau mewn gwariant cyhoeddus yng Nghymru.

Beth allai fod yn symlach na hynny?

No comments: