Saturday, March 27, 2010

Croeso Robin

Ymddengys bod yr ymgeisydd Toriaidd yn Arfon, Robin (my home is in Gerlan) Millar yn un o ddarllenwyr y blog hwn - naill ai hynny neu bod rhywun arall hefyd wedi tynnu ei sylw at y llediaith rhyfedd oedd yn britho ei gerdyn galw.

Ta waeth - croeso Robin os wyt ti yno. Mae'n dda deall dy fod wedi bod yn ffonio o gwmpas i chwilio am gyfieithydd - er dy fod wedi bod ar ol ambell un go anisgwyl.

Y cerdyn gwreiddiol:Yr ymdrech ddiweddaraf:

No comments: