Saturday, March 27, 2010

Rhagor o gelwydd gan y Blaid Lafur

'Dwi'n ymwybodol bod y blog yma wedi dangos diddordeb yn nulliau'r Lib Dems o gamarwain yn y gorffennol (mwy am hyn maes o law). Serch hynny mae'n rhaid cyfaddef nad oes neb wedi bod cystal am jyst dweud celwydd na Phlaid Lafur Tony Blair. Roeddwn yn rhyw obeithio y byddai pethau'n wahanol pan newidwyd arweinydd - ond fel mae'r clip yma yn ei ddangos mae Llafur Brown mor gelwyddog a Llafur Blair.Diolch i Alan am ddwyn fy sylw at y stori.

No comments: