Monday, March 08, 2010

Ceidwadwyr Conwy - o ddrwg i waeth

'Dwi'n gorfod cyffwrdd fy nghap unwaith eto i Alwyn am fod ar y blaen efo'r dystiolaeth ddiweddaraf o ddadfeiliad y grwp Ceidwadol yng Nghonwy.

1 comment:

Anonymous said...

Deryn bach o Gynhadledd y Gleision yn dweud fod Guto Bebb wedi colli'i limpyn yn llwyr efo rhyw ddatganiad i'r wasg gan Phil Edwards.
Croendenau yw'r gair ddefnyddiwyd i ddisgrifio stad feddyliol yr hen gyfaill.
Un peth ar ol y llall yn mynd o chwith i Bebb. Bechod.