Thursday, March 25, 2010

Llongyfarchiadau i David Cameron

Mae'n anodd gor bwysleisio mor feistrolgar ydi perfformiad Dave yn y cyfweliad isod efo'r cylchgrawn Gay Times.

Pwy all amau bellach nad yw'r Toriaid yn dilyn agenda hawliau cyfartal?


2 comments:

Anonymous said...

Ouch. Hebdi gweld o mewn fath stwr ers dipyn. Free vote arall? Tydi'r ceidwadwyr hebdi newid dim!

Plaid Whitegate said...

O diar - dydio ddim yn dda iawn, nacdi?