Sunday, March 28, 2010

Ron Davies i sefyll tros y Blaid yng Nghaerffili?

Dyna mae Vaughan yn ei ragweld beth bynnag.

Mae yna awgrym bach arall digon diddorol yn y darn hefyd.

1 comment:

Anonymous said...

Be di'r Cymraeg am "kite flying"?

Os daw hyn yn wir, bydd Vaughan a Betsan yn clochdar mai nhw oedd gynta. Os na, geith o ei anghofio yn ddigon sydyn.