Friday, May 05, 2017

Sibrydion

Sibrydion yn unig ydi'r canlynol o Wynedd - peidiwch a betio ar ddim un ohonynt,

PC i gadw Ogwen a Gerlan a felly cael pob sedd yn Nyffryn Ogwen.
Annibynnol i ennill yn Llanberis - ond pethau'n agos.
Agos yn Penisarwaun ond Plaid yn debyg o gadw.
PC i golli Bontnewydd.
Llafur i gadw Cadnant a Bethel.
PC i ennill dwy sedd newydd ym Mangor, agos mewn sedd arall sy'n cael ei dal gan PC.
Annibynnol i gadw Groeslon a'u sedd yn Seiont.  Ail sedd Seiont yn hynod gystadleuol.
Perygl i sedd LlG yn Seiont, ond ddim yn glir pwy fydd yn ei hennill - gallai fod yn PC neu Annibynnol.
Agos rhwng PC ac Annibynnol yn Peblig.
PC i gadw Llanaelhaearn.
Perygl i sedd PC yng Ngogledd Pwllheli yn erbyn Annibynnol.
LlG i gadw Llanwnda.
Agos ym Motwnnog - posibl i'r Blaid gadw sedd - felly hefyd 
PC i gadw Penygroes a Llanllyfni.
PC yn debygol o gadw Penisarwaun.
Agos rhwng PC ac Annibynnol yn Llanberis.
PC i gadw Waunfawr.

Sibrydion yn unig cofiwch.

No comments: