Wednesday, May 24, 2017

Yr olwynion yn dod oddi ar yr ymgyrch i gamarwain

2 comments:

Anonymous said...

Ydi arweinydd y grŵp annibynnol yn cael mwy o dâl?Os ydi hi,fuodd yna gais iddi hi dderbyn llai o arian?

Cai Larsen said...

Hyd y cofiaf fi doedd yna ddim cyfeiriad yn y cynnig at arweinydd y grwp annibynnol na chwaith cadeiryddion pwyllgorau - mae'r rhain yn agored i fwy na'r grwp sy'n rheoli yn unig.