Tuesday, May 23, 2017

Y Blaid Lafur yn hollti

Wel ym Mon o leiaf.  

Dau yn unig o Lafurwyr a etholwyd - y ddau ohonyn nhw ar Ynys Cybi, ac ymddengys eu bod yn eistedd mewn dau grwp gwahanol.  Gobeithio na fyddant yn hollti eto neu mi fydd yna rhywun yn brifo'n weddol ddrwg.


3 comments:

Anonymous said...


The People's Front of Holyhead versus the Holyhead People's Front.

Anonymous said...

O ran Cyngor Gwynedd, yda ni'n gwybod eto os mai Sion Bach neu Steve 'I don't speak a word of Welsh' Churchman fydd arweinydd y pact Lib-Lab newydd?

Ioan said...

anon - Steve Churchman wnes i glywed.. ond dwi'n siwr basa awdur y blog yn gallu cadarnhau!

Y stori yn atgoffa fi o'r Lib Dems yn mon dau etholiad yn ol - y ddau mewn grwp gwahanol!