Wednesday, November 18, 2015

Ceidwadwyr Ifanc Colchester

Ddim yn aml y bydd Blogmenai yn rhoi cyhoeddusrwydd i adrannau pleidiau gwleidyddol ag eithrio rhai Plaid Cymru - ond byddai'n cymryd calon hynod o galed i beidio a theimlo fel rhoi ychydig o help llaw i Geidwadwyr Ifanc Colchester.  

Mae gan Blogmenai galon feddal yn y bon, felly dyma ni.

No comments: