Wednesday, November 18, 2015

Gwahaniaethau ar draws y DU mewn agweddau tuag at yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r cwbl o'r isod wedi eu dwyn oddi ar gyfri trydar @UKGE2020 - un o'r cyfrifon mwyaf diddorol i'r sawl sy'n hoffi gwleidyddiaeth ac ystadegau.  

Dydw i ddim yn meddwl fy mod angen rhoi gormod o sylwebaeth yma - mae'r trydariadau yn siarad trostynt eu hunain.  Ond maent yn taflu goleuni digon diddorol ar batrwm cefnogaeth i'r Undeb Ewropeaidd - o ran gwledydd y DU, rhanbarthau oddi mewn i'r gwledydd hynny, rhyw, oedran a dosbarth cymdeithasol.


No comments: