Thursday, November 19, 2015

Is etholiadau heno

Llanaelhaearn (Gwynedd)

Plaid Cymru - 200
Llais Gwynedd - 112
Annibynnol - 99
Plaid Cymru cipio sedd Llais Gwynedd

Gogwydd anferth yma o Lais Gwynedd i Blaid Cymru o tua 30%.

Dewi, Bangor (Gwynedd)

Plaid Cymru - 189
Llafur - 110
Dib Lem 19
Plaid Cymru cadw

Cydweli ( Caerfyrddin)

Llafur 288
Plaid Cymru 248
Ddim yn siwr o'r gweddill eto

Llaf cadw

Diweddariad - Cyngor Dinas Bangor - Dewi:

168 Plaid Cymru 
126 Llafur / Labour
  25 Dem Rhydd / Lib Dem
Plaid Cymru cadw.


3 comments:

Anonymous said...

Reit dda. Pwy oedd ymgeiswyr y Blaid yng Ngwynedd ?

Gwynfor Owen said...

Sawl sedd sydd gan pob Plaid yang Ngwynedd nawr I gymharu a 2012?

Cai Larsen said...

Na i gyfri 'fory Gwynfor.

Gareth Roberts, Dewi ac Aled Jones neu Aled Principality Llanaelhaearn.