Friday, November 20, 2015

A thra ein bod yn son am batrymau ac is etholiadau _ _

Wele'r is etholiadau a gynhalwyd ers etholiadau'r cyngor yn 2012.  Aeth un sedd yn wag - Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog - ond dychwelwyd aelod o Blaid Cymru yn ddi wrthwynebiad i gynrychioli'r ward honno.


Eto mae patrymau eithaf clir i'w gweld.  Dim ond Plaid Cymru sy'n gallu dod o hyd i ymgeiswyr ym mhob rhan o'r sir.  Mae'r Blaid yn gyntaf neu'n ail ym mhob is etholiad ac yn cael rhwng 27% a 72% o'r bleidlais.  Ail ydi lleoliad gorau Llais Gwynedd ac mae eu canran uchaf nhw 28.08% yn debyg iawn i ganran isaf Plaid Cymru - 27.13%.  Mae eu hamrediad o 7% i 28%.  Dwy waith allan o chwech mae Llafur wedi dod o hyd i ymgeisydd, er iddynt ennill un etholiad a dod yn ail yn y llall.  Amrediad o 10.2% i 42.4% sydd gan yr Annibynnwyr - enillwyd un sedd ganddynt o fewn ychydig wythnosau i etholiad 2012.  Fel arfer 'dydi 'r Toriaid ddim yn ystyried Gwynedd yn ddigon pwysig i drafferthu a hi ar lefel lleol, a wnawn ni ddim son am y Dib Lems am resymau sy'n ymwneud a charedigrwydd naturiol awdur y blog.

Mae'n edrych fel petai'r Blaid yn adeiladu at sefyllfa lle gallant ddominyddu'r cyngor nesaf (ar ol 2017) mewn ffordd nad yw wedi llwyddo i wneud o'r blaen.  Mae'n  gyfrinach lled agored bod nifer o'r grwp Annibynnol yn agos at Blaid Cymru yn wleidyddol - a bydd yn ddiddorol i weld beth y byddant hwy yn ei wneud rhwng rwan a 2017, o weld y ffordd mae'r gwynt gwleidyddol yn chwythu yng Ngwynedd.  

Dyddiau difyr.


1 comment:

Anonymous said...

Plai Cymru yn cryf ar Cyngor Gwynedd yn difyr! Na! Na! Diflas