Wednesday, November 25, 2015

Guto Bebb, Russell Goodway ac S4C

Gweler ymateb Russell Goodway i gwestiwn hollol resymol Guto Bebb ynglyn a chyllido S4C.  I'r rhai ohonoch sydd ddim yn gyfarwydd a Russell, mae'n gynghorydd Llafur yn Nhrelai, Caerdydd.  Mae hefyd yn gyn arweinydd y cyngor - yr un mwyaf dadleuol yn hanes y cyngor.  Mae rhai priodoli twf y Dib Lems yng Nghaerdydd i'w arweinyddiaeth trychinebus.

Gwnewch beth y mynwch o'r ateb.No comments: