Saturday, November 07, 2015

Mwy o lymder i weinidogion Llywodraeth Cymru nag i'r gweddill ohonom

Bron i £500k + tua £275 k ar gyflogau gyrrwyr i gludo ein gweindogion hynod effeithiol o gwmpas y wlad.  4 comments:

Anonymous said...

Yr un dreifars ag oedd yn dreifio Alun Ffred Jones a Ieuan Wyn Jones pan oeddant hwy yn weinidogion ydi rhain , ia ?

Cai Larsen said...

Mae'n siwr dy fod yn trio gwneud rhyw fath o ddadl, ond mae'n anodd gweld beth yn union ydi o.

Anonymous said...

Mond deud ynde, fod rhai o bob plaid yn defnyddio'r ceir a'r dreifars yma.

Cai Larsen said...

Nid bod gweinidogion yn defnyddio ceir ydi'r broblem siwr Dduw. Y broblem ydi bod y costau yn cynyddu yn sylweddol mewn cyfnod o lymdra a thoriadau.