Saturday, November 21, 2015

Lluniau o Langefni7 comments:

Dylan said...

Da iawn (a sori am beidio gallu dod)

Sawl ffasgydd?

Anonymous said...

'The white cliffs of Cefni ' , efallai ? . Cangen Dagenham o'r blaid ?

Gwynfor Owen said...

Un llun da iawn

Cai Larsen said...

Ia wir Gwynfor, mae o'n fendigedig.

60 ar y mwyaf Dylan.

Anonymous said...

PC wedi canfasio yn dda heddiw.

Anonymous said...

Fe gollwyd un cyfle da ddydd Sadwrn Cai. Oherwydd...

Ddaru neb gysylltu Ynys Mon hefo'r seneddwr cyntaf o Fwslim yn senedd Prydain.

Nid o ddinas Birmingham, neu Bradford neu Lundain y daeth y gwr hwn - ond

fel gydag ysgolion cyfun - Ynys Mon arweiniodd y ffordd.

Y gwr oedd Henry Edward John Stanley, 3ydd Barwn Stanley o Alderley (1827-1903)

Daeth yn Fwslim yn 1862 gan fabwysiadu'r enw Abdul Rahman. Fe etifeddodd ei deitl yn 1869.

Katharine ei chwaer, gyda llaw, oedd mam Bertrand Russell. Dyma'r union deulu gododd ysbyty Morwyr Stanley yng Nghaergybi.

Sawl ysbyty mae'r Inffidels wedi godi sgwn i ?

Un oedd yno

ON Llongyfarchiadau mawr i Dyfrig am drefnu pethau mor dda ddydd Sadwrn

Cai Larsen said...

Diddorol iawn.