Sunday, July 12, 2015

Prif wrthblaid ei mawrhydi?Felly mae Llafur o blaid cyfyngu codiadau cyflog gweithwyr sector gyhoeddus i 1% am 4 blynedd.

Ac maen nhw o blaid rhoi cap ar fudd daliadau.

Ac maen nhw o blaid cyfyngu credydau treth i deuluoedd efo dau o blant.

Cofiwch hynny pan maent yn dod i ofyn i chi am bleidlais gennych flwyddyn nesaf, a chofiwch hynny pan maent yn mynd trwy'r rigmarol arferol o ddweud 'Vote Plaid get Tory'.  

Ychydig iawn, iawn o wahaniaeth sydd yna rhwng Llafur a'r Toriaid yn y pen draw.


No comments: