Monday, July 20, 2015

Leighton yn mwynhau ei wyliau haf

Hmm, felly mae Leighton Andrews yn treulio rhan o'i wyliau haf yn canfasio'r Rhondda - 10 mis cyn etholiadau'r Cynulliad.  Mae'n rhaid bod ei fwyafrif yn fach - mwyafrif o 33.6% yn unig.  


Tybed beth sydd yn ei boeni?

3 comments:

Anonymous said...

Wyt ti'n awgrymu mai dim ond gwleidyddion mewn seddi ymylol ddylai ganfasio'u hetholwyr?

Cai Larsen said...

Ddim o gwbl - ond dydi record canfasio gwleidyddion Llafur sydd mewn seddi saff ddim yn un i'w hedmygu.

Anonymous said...

Mae sgiliau tynnu lluniau Llafur yn reit gyson ers dyddiau delweddau ysgytwol Tal Michael yn Ynys Mon