Thursday, July 09, 2015

Is etholiad Morfa Nefyn

Plaid_Cymru 315 
Llais Gwynedd 123. 

1 comment:

Anonymous said...

Canlyniad gwych i ymgeisydd gwych. Da iawn Sian