Sunday, July 05, 2015

Gohebiaeth diweddaraf Ann Griffith

Fel y gwyddoch dwi'n fwy na pharod i gyhoeddi gohebiaeth hystings unrhyw Bleidiwr sydd am i mi wneud hynny.

Dyma'r diweddaraf gan Ann Griffith sy'n sefyll am enwebiaeth y Gogledd.  Mae un hystings eisoes wedi ei gynnal, ac mae dau arall ar y gweill - y naill yn Theatr y Stiwt, Rhos am 7.30 dydd Iau, a'r llall yn Theatr Seilo, Caernarfon am 10.30 ddydd Sadwrn.  

Os oes rhywun arall (mewn unrhyw ranbarth) eisiau i mi gyhoeddi gohebiaeth, anfonwch gopi trwy ebost.No comments: