Thursday, July 16, 2015

Ceisio gwyrdroi democratiaeth

Mae'n debyg y dyliwn i longyfarch Plaid Lafur Arfon ar gael 50 o aelodau newydd.  Efallai ei bod mymryn yn grintachlyd i nodi bod aelodaeth unrhyw blaid yn codi'n sylweddol pan mae etholiad arweinyddol ar y gweill - mae pobl eisiau pleidleisio mewn etholiadau felly.  Mae'n debyg bod hyn yn arbennig o wir yn yr etholiad yma gan fod Llafur wedi gostwng eu tal aelodaeth i £3 ar gyfer y sawl sydd am gymryd rhan yn yr ymarferiad o ddewis arweinydd.
Yn y cyfamser mae'r Telegraph yn ceisio cymryd mantais o hyn trwy annog pobl i dalu'r dair punt oherwydd bod y papur eisiau i bobl fotio i Jeremy Corbyn.  Mae tim golygyddol y papur adain Dde o'r farn y byddai ethol Corbyn yn arweinydd yn arwain at drychineb etholiadol i Lafur oherwydd  bod aelod seneddol Islington yn adain Chwith ac yn farfog.


Dwi'n digwydd anghytuno efo'r canfyddiad yna - yn fy marn bach i Corbyn ydi'r gorau o'r pedwar - byddai'n galluogi Llafur i gysylltu efo'r byddinoedd o bleidleiswyr mae wedi eu colli ers 1997.  Ond beth bynnag am hynny mae yna rhywbeth gwirioneddol anymunol am weld y papur hunan bwysig, hunan gyfiawn a pharod i bregethu yma yn ceisio tanseilio a gwyrdroi proses ddemocrataidd.  

Hyll iawn yn wir.1 comment:

Anonymous said...

Rhaid cyfaddef mai Corbyn yw'r unig un buasai yn gwneud I mi "Ystyried" pleidleisio i'r Blaid Lafur