Monday, July 27, 2015

Arwyr y genedl - rhif 2

Nia Griffith unwaith eto - ymddengys ei bod o'r farn bod credydau treth yn hanfodol i deuluoedd sy'n gweithio - ond dydi hynny ddim yn rheswm digon pwysig iddi bleidleisio yn erbyn toriadau sylweddol mewn credydau.

Hyfryd iawn.

No comments: