Sunday, July 12, 2015

Llongyfarchiadau _ _ _

_ _ _ i berchenog y ty yma ym Mrynrefail am gael y lle wedi ei werthu mor gyflym - aeth ar y farchnad yn dilyn newidiadau sylweddol yn ei gynlluniau ddechrau mis Mai.  Gobeithio y bydd yn hapus yn ei gartref arall -  yn Neganwy neu lle bynnag mae hwnnw.

Mi fyddwn i'n bersonol wedi gofyn ychydig mwy na £180k mewn pentref mor ddeniadol a Brynrefail, ond dyna fo - efallai ei fod ar frys i adael

3 comments:

Anonymous said...

???

Anonymous said...

Fe fydd yn le braf iawn i Dafydd Ellis-Thomas ymddeol pryd y caiff ei ddiswyddo.

Anonymous said...

Ah, ty haf Mr Pugh?