Tuesday, July 14, 2015

Mhairi Black yn Nhy'r Cyffredin

Roedd y sawl a welodd Mhairi Black yn siarad yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog yn gynharach y mis yma yn gwybod bod aelod seneddol ieuengaf Ty'r Cyffredin yn un da am sefyll ar ei thraed a siarad.  Cafodd cynulleidfa ehangach wybod hynny heddiw.


1 comment:

marconatrix said...

'Weathercocks'? Peidiwch â thrafferthu am y tywydd, maen nhw ddim ond ...

Yng Nghymru, wrth gwrs, rhaid cael arwydd-byst dwyieithog.