Sunday, July 26, 2015

Arwyr y genedl - rhan 1

Mae'n debyg y dyliwn  longyfarch aelod seneddol Gorllewin Caerdydd, Kevin Brennan ar ei wrthwynebiad di wyro i'r toriadau Toriaidd mewn gwariant cyhoeddus a'r gyfundrefn les.  Yn wir cymaint ei wrthwynebiad nes iddo addo ymladd yn eu herbyn wrth ddiolch i'w etholwyr am ei gefnogi unwaith eto ym mis Mai.  A phan gafodd y cyfle i'w gwrthwynebu, roedd yn teimlo mor gryf gwnaeth yn siwr bod ei ben ol wedi ei blanu'n soled ar y ffens ac aeth ati i atal ei bleidlais.  

Mae dewrder y dyn yn syfrdanol.No comments: