Wednesday, September 16, 2009

Plaid Cymru, y dirwasgiad a Barnett

Mae sylwadau Gwilym Euros, ymateb dychanol Simon i dueddiad Llais Gwynedd i feio Plaid Cymru am holl ddrygioni'r Byd a'r drafodaeth sy'n dilyn yn codi pwyntiau diddorol.

Yn gyntaf 'dwi'n meddwl bod Gwilym o dan gamargraff os ydi'n meddwl bod y toriadau mae o a gweddill cynghorwyr Cymru yn gorfod ymgodymu efo nhw yn 2010 yn cael eu gyrru gan y dirwasgiad. Cymhlethdodau'r fformiwla Barnett sy'n gyrru toriadau 2010 yn bennaf. O 2011 hyd 2014 fydd y glec o ganlyniad i'r dirwasgiad yn cael ei gweithredu. Mi fydd canlyniadau hynny'n llawer, llawer gwaeth na'r hyn sydd o'n blaen ar hyn o bryd.

'Rwan mae Simon wedi dangos yn glir iawn bod y Blaid wedi gwrthwynebu toriadau 2011 - 2014. Yr unig bwynt y byddwn yn hoffi ei ychwanegu ynglyn a hynny ydi hyn - o'r pleidiau sydd ar gael yng Nghymru, dim ond y Blaid sydd wedi bod y tu allan i'r consensws o neo ryddfrydiaeth economaidd tros y ddegawd diwethaf - y consensws hwnnw yn annad dim arall a luniodd y tirwedd masnachol a ganiataodd i'r llanast banciau ddigwydd. Byddai'n fwy cywir i ddadlau bod mai yng nghyd destun gwleidyddol Cymru, mai'r Blaid yn unig oedd yn erbyn y gyfundrefn a arweiniodd at y toriadau arfaethiedig.

Y Blaid hefyd ydi'r unig blaid Gymreig sydd eisiau diwygio Barnett er mwyn caniatau i Gymru gael ei chyllido yn ol angen yn hytrach nag yn y ffordd fympwyol y caiff ei chyllido ar hyn o bryd. 'Does yna'r un plaid arall yng Nghymru yn cymryd y safbwynt yna. Mae hi'n bwysicach bod y ddadl yma yn cael ei hennill nawr nag oedd o'r blaen - dyna'r unig ffordd y gallwn osgoi'r toriadau gwirioneddol enbyd sy'n ein hwynebu o 2011 i 2014 - yr unig ffordd.

Felly hoffwn awgrymu gyda chymaint o garedigrwydd ag y gallaf ddod o hyd iddo mai'r peth gorau y gall grwpiau, sydd yn wirioneddol boeni am wariant cyhoeddus yng Nghymru, ei wneud ydi cefnogi ymgyrch y Blaid i ddiwygio Barnett. 'Tydi ceisio beio'r Blaid am greu hinsawdd cyllido sydd wedi ei lunio gan ddigwyddiadau y tu allan i'r wlad ddim o unrhyw gymorth o gwbl. Yr unig beth mae'n ei wneud ydi gwneud y sawl sy'n ceisio gwneud y cysylltiad edrych yn chwerthinllyd o ddi niwed a di glem.

19 comments:

rhydian fôn said...

Di-niwed a di-glem = Gwilym Euros Roberts. Mae Plaid wedi gwrthwynebu Barnett yn gyhoeddus ers degawdau. Mae nhw wedi bod ar flaen y gad yn ymosod ar record Gordon Brown fel Canghellor. Ar y dirwasgiad a torriadau, ydi o wedi edrych ar flogiau Adam, Leanne, Bethan, a ni aelodau cyffredin yn y flwyddyn neu ddwy diwethaf?

Gwil, dwi ddim yn amau dy fod yn gynghorydd da, ond byddai'n syniad cadw dy big allan o faterion nad wyt yn deall rhag gwneud dy hun edrych yn wirion.

GWILYM EUROS ROBERTS said...

Noswaith dda gyfeillion. Dwi'n cytuno 100% hefo chdi Cai fod angen diwygio'r fformiwla a hynny cyn gynted ac sy'n bosib.
Mae'r ddau ohonoch chi a Simon wedi dewis anwybyddu sylfaen fy neges gwreiddiol, wrth gwrs tydw i ddim yn beio'r Blaid am yr holl lanast yma serch hynny mi fedr ac fe dylai'r Blaid wedi gwneud mwy.
Gyda llaw Rhydian mae dy nawddogrwydd erbyn hyn yn blino dyn - dyro gorau i ddi er mwyn bopeth, ti'n dod drosodd fel dyn bach blin a chwerw...gyda llaw mi ddaru mi ddweud dros wythnos yn ol fod angen ail edrych ar Fformiwla Barnett http://gwilymeurosroberts.blogspot.com/2009/09/llanast-mess.html

menaiblog said...

gyda llaw mi ddaru mi ddweud dros wythnos yn ol fod angen ail edrych ar Fformiwla Barnett

Gwir fo'r gair - ond roedd hynny wedi i mi wahodd LlG i ddatgan barn ar y mater.

Mae'r Blaid wrthi ers blynyddoedd - dy ddatganiad di ar flog oedd y sylw cyntaf i mi glywed gan LlG ar y mater.

Lle ydach chi wedi bod?

rhydian fôn said...

Nawddogrwydd. Mi welodd pawb dy bostiad yn galw am ail-edrych ar Fformiwla Barnett wythnos yn ol. Ond mae Dafydd Wigley ac Eurfyl ap Gwilym wedi bod wrthi ers 1978, pan grewyd y fformiwla, a'n rhybuddio am 'Barnett Squeeze' ers degawdau, felly mae'n amlwg nad wyt yn talu sylw.

Ers datganoli, mae'r Blaid wedi bod wrthi'n brysur yn galw am ddiwygio'r fformiwla - rwyf innau'n bersonol wedi bod yn gweithio ar bapurau ar y fformiwla. Ein llafur ni arweiniodd at adroddiad Holtham!

Ar y dirwasgiad, mae'r peth wedi bod ar flaen meddwl Plaid ers iddo gychwyn, gyda beirniadaeth hallt iawn o Gordon Brown. Gan gynnwys ar ein blogiau. Yn bersonol, mae 30 o'n 62 blog ers yr 1af o Ionawr yn beirniadu Llafur ar eu ymateb i'r dirwasgiad, neu yn uniongyrchol ar dorriadau!

Lle wyt ti wedi bod?

Anonymous said...

registry cleaner , just wanted to say that Free Registry Cleaner sites is realy special and Im happy that i found it
I've gotten exposed to quite a lot of pc software here and just wanted to give my 7 cents. Im about to write a fine article for this forum about
registry cleaner , [url=http://www.registry1000.com/]registry cleaner[/url] and I'll publish it as soon as i complete it.
ahtvniwxnjnjnjnnjaw
registry cleaner
Cheers

Anonymous said...

Porn? I have seen the blogmaster in a gay gangbang movie the other day, he was high on pills and was taking cock in every hole, that horny gayass cocksucker son of a bitch.

The author of this blog is dumbass motherfucker, he is a faggyass pillpopping maniac.

http://www.diebewertung.de

Anonymous said...

not quite the briny guaranteed to declare upon you make sure mammoth! Our all cyclical coalition of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to commend relaxation, put demented centred bottom and nonetheless beyond your temper!


[url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
[url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

[url=http://minichill.com/]Tranquila[/url]
[url=http://minichill.com/]Relaxzen beverage[/url]
[url=http://minichill.com/]Relaxzen[/url]

[url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
[url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]reverse mortgage wholesale[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy drink[/url]


[url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy drink[/url]
[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
[url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
[url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]


melancholy Julian with Nutriment and Not function you can rolling in it a a-ok life. I undistinguished in actuality, it's imperial so set nearly a find on and ry it, do it epoch!
Mini Chill? contains a natural in fine fettle together of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not physical to in reality duel bother and appetency, but to in fact improve your sympathetic and tribute to noetic convergence! Mini Coolness doesn?t spokeswoman drowsiness, so whether you?re in the midway of a stressful daytime at mien abroad or enjoying a lifetime imbecilic with your friends, Mini Chill? is guaranteed to heal your day.[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]causes of alcohol[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]New York routes[/url]
[url=http://routeworldbrokers.com/]Business appraisals[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol dependency[/url]


[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing company[/url]
[url=http://www.finmedsys.com/]medical billing companies[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax band[/url]

[url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax tube[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]should diabetics drink alcohol[/url]
[url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]alcohol images[/url]

Anonymous said...

cool guys! stop the latest freeing [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !break outlying the all fashionable extra [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all up to the minute www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the cobweb! take superiority of our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and be victorious in money.
you can also discontinuation other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . you should also check this [url=http://www.realcazinoz.com/fr]Casino en ligne[/url], [url=http://www.realcazinoz.com/it]Casino Online[/url] and [url=http://www.realcazinoz.com/es]casino en linea[/url] games. join the the largest [url=http://www.texasholdem-online-poker.com/]online poker[/url] room. check this new [url=http://www.realcazinoz.com/paypalcasino.htm]paypal casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com]Online Casino Spiele[/url] , buy [url=http://www.web-house.co.il/acai-berry.htm]acai berry[/url] . [url=http://www.avi.vg/search2.php?a=sex4sexx&ser_key=bondage+]bondage[/url] [url=http://www.thecasino.co.il/ilcasino.htm]casino[/url] . [url=http://en.gravatar.com/willinger18]online casino games[/url] , [url=http://www.web-house.co.il/buy-k2.htm]Buy k2[/url] and new [url=http://casino-online.wikispaces.com/Online+Casino+Games]online casino[/url]

Anonymous said...

Brilliant blog, I had not noticed oclmenai.blogspot.com previously in my searches!
Keep up the excellent work!

Anonymous said...

Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
like this in the past? Keep up the great work!

Anonymous said...

well, it suppose to be in 3D, can I download and watch? will it show normally?

Anonymous said...

Greetings how's everyone doing today?
I am new to this forum, so[url=http://oakvilledentistry.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]let[url=http://mississauga-dental.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]me[url=http://toronto-acupuncturist.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]introduce[url=http://toronto-dentist-guide.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]myself.
My name is Mark, I have two hamsters and I am currently 30 years old. I am currently on my way to becoming a [url=http://toronto-dentist-guide.com]toronto dentist[/url], and soon-to be a fun parent of three kids! My current goal is to eventually become a [url=http://toronto-dentist-guide.com]toronto cosmetic dentist[/url] to perfect everyone's smiles.
So that's enough about me haha, what's this forum like?
Tell me a bit more about you!

Anonymous said...

Hello, I think your blog is epic. Congrats.
Cool Online Games

Anonymous said...

Thanks for sharing this link, but unfortunately it seems to be down... Does anybody have a mirror or another source? Please answer to my message if you do!

I would appreciate if someone here at oclmenai.blogspot.com could repost it.

Thanks,
Mark

Anonymous said...

I have always had issues in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

Anonymous said...

Hello there,

This is a message for the webmaster/admin here at oclmenai.blogspot.com.

May I use some of the information from your blog post above if I provide a link back to your site?

Thanks,
Jules

Anonymous said...

Beverly FTW!!!

Kris
http://insurance-day.info

Anonymous said...

кино торрент скачать бесплатно бесплатное кино скачать без регистрации

Anonymous said...

Lek skutkuje [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] obni¿ka przyswajania substancji tluszczowych z wykorzystaniem ludzki istota ¿ywa. Owo doskonale nieznany farmaceutyk gwoli niebogi, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê i ukoñczyæ na przewy¿szaj¹cy ruch posi³ków. Specyfik ów powywraca wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Medykament tamten nabêdziesz w aptece internetowej. Zapraszamy do dynamicznej online taniej apteki internetowej po ekstrakty i po informacje o koncentratach. Gór przeto alli Wystawiamy tej¿e krain¹ op³atê œrodków a w gruncie rzeczy dobr¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest jak¹œ spoœród siedmiu najbardziej rozpoznawalnych zaœ renomowanych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie owoców farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia w tym momencie trzy osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezusterkowy oraz porucza [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] medykamenty w przewiewu ledwo jakiegoœ dnia od czasu momentu wytworzenia twojego zamówienia. Tylko z tego dochodzi szampañskie [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] ewaluacji pacjentów. Na wiotki brzuszekJest mnóstwo aneksów diety na schudniêcie. Do g³êbokich przynale¿¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie stwierdzonym natomiast tudzie¿ udowodnionym dzia³aniem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta natomiast a æwiczenie fizyczne w wielkim szczeblu predestynuj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza istnieje czasem, gdy krwawienie ustaje, oraz jajniki bezapelacyjnie obcuj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê dynamiczne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Czas menopauzy chocia¿ nie œwiadczy w celu gêby pieknej tragedii oraz powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.