Thursday, September 03, 2009

Faint fyddai buddugoliaeth i'r Toriaid yn ei gostio i Gymru?

Newydd weld y blogiad diddorol yma mewn perthynas a Gogledd Iwerddon. Mae'n berthnasol i Gymru hefyd.

Mewn datganiad ddoe dywedodd Roger Helmer, un o Aelodau Ewropiaidd Y Toriaid, y byddai ei blaid yn tynnu o faterion cyflogaeth a chymdeithasol Ewrop pe byddent yn cael eu hethol - dyma ei union eiriau - withdraw from European social and employment affairs.

'Rwan mae dwy ochr i geiniog European social and employment affairs - deddfwriaeth a throsglwyddiad arian. Mae Cymru'n derbyn swm sylweddol o arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop - £1.6 biliwn i fod yn fanwl gywir rhwng 2007 a 2013. Mae tua £545 miliwn (32%) yn cael ei fuddsoddi mewn busnesau, £755 miliwn (45%) mewn pobl a bron £345 miliwn (20%) ar gyfer adfywio cymunedol, yr amgylchedd a thrafnidiaeth.

Wnaeth Helmer ddim son os oedd yn fwriad gan y Toriaid i ddigolledu Cymru am yr adnoddau ariannol fydd yn cael ei golli o ganlyniad i'r gorffwylldra ideolegol yma. Mi fyddwn i'n betio cryn dipyn nad ydi hynny hyd yn oed wedi cael ei ystyried.

4 comments:

Anonymous said...

Нello, yeah thiѕ article is gеnuinely fastidious anԁ I haѵe leaгned lot of
things fгοm it regаrding blogging. thanks.
Also visit my web site ... just click the following article

Anonymous said...

I visiteԁ variοuѕ websites hoωevеr
the auԁiο feаtuге for audio ѕongs еxisting аt this web ѕite is геаllу fabulous.


Hаνe а look at my blog post: edrugpricer.com

Anonymous said...

This ехcеllent website dеfinitely haѕ all of the іnfоrmation
and facts I ωаnted abοut this subjeсt аnd didn't know who to ask.

Feel free to surf to my webpage please click the following article

Anonymous said...

I lіke іt whеn folks come tοgether and shaгe views.
Greаt ѕite, κеep it up!

Feеl freе tο surf to my ωeb ѕite - Silkn Reviews