Wednesday, September 02, 2009

Etholiad Cyffredinol 2010 - y betio

Mae efallai naw mis i fynd hyd yr etholiad cyffredinol ac mi fydd y blog yma - yn ogystal a nifer o rai eraill 'dwi'n siwr yn edrych ar beth sy'n debygol o ddigwydd mewn gwahanol etholaethau Cymreig (a thu hwnt) yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mi wnawn ni gychwyn trwy gael golwg ar yr ods bwcis sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae pob dim oddi ar wefan Ladbrokes ag eithrio ail set o brisiau Gorllewin Casnewydd (Raymond Chandler) a'r trydydd am yr etholaeth honno (Paddy Power). Ymddiheuriadau am y blerwch.

Aberconwy:

Toris 2/7

Plaid Cymru 7/2

Llafur 8/1

Lib Dems 25/1


Arfon:

Plaid Cymru 1/10

Llafur 6/1

Toris 14/1

Lib Dems 100/1


Ceredigion:

Plaid Cymru 8/11

Lib Dems evens

Toris 25/1

Llafur 100/1


Llanelli:

Llafur 1/2

Plaid Cymru 6/4

Toris 50/1

Lib Dems 100/1


Trefaldwyn:

Lib Dems

1/3

Toris

2/1

Llafur

100/1

Plaid Cymru

100/1


Dwyrain Casnewydd:Llafur

1/2

Lib Dems

9/4

Toris

6/1

Plaid Cymru

100/1Gorllewin Casnewydd:


Llafur

4/6

Toris

evens

Lib Dems

50/1

Plaid Cymru

100/1


Llafur 10/11

Toris 4/5

Lib Dems33/1

Plaid Cymru100/1Llafur 8/11


Toris 10/11


Lib Dems 40/1


Plaid Cymru100/1Gorllewin Abertawe:

Selection

Odds

Lib Dems

5/6

Llafur

evens

Toris

10/1

Plaid Cymru

100/1


Ynys Mon:


Plaid Cymru - 1/3

Llafur - 9/4

Toriaid - 16/1

Lib Dems - 100/1

7 comments:

Alwyn ap Huw said...

Ar y cyfan mae prisiau'r bwci yn adlewyrchu'r hyn sydd yn debygol o ddigwydd mewn etholiad. Gydag un eithriad pe bawn i yn un am fetio byddwn yn rhoi fy arian ar y ffefrynnau. Yr eithriad yw Ynys Môn, o ystyried bod yr ynyswyr yn draddodiadol driw i'r deiliad mae 9/4 ar Albert i gadw ei sedd i weld yn bris werth swllt neu ddau.

menaiblog said...

Mae'r prisiau yn deg at ei gilydd - ond 'dwi'n anghytuno ynglyn ag Ynys Mon - er bod Albert yn aelod lleol gweddol effeithiol.

Bydd pleidlais Llafur yn cwympo tua 12% yn gyffredinol os ydi'r polau i'w credu - bach ydi mwyafrif Albert a fydd hi ddim yn bosibl sefyll yn erbyn llif mor gryf. Mi fyddwn yn awgrymu y bydd hi'n agos am yr ail safle rhwng Llafur a'r Toriaid ar Ynys Mon.

Mae'r 2/1 ar y Toriaid ym Maldwyn yn ddiddorol ac mae Llafur wedi colli'n drwm tair gwaith o'r bron yn Llanelli (Cynulliad, Lleol, Ewrop).

GWILYM EUROS ROBERTS said...

Glyn2Win yn Maldwyn...werth rhoi pres arno...cytuno a]efo Alwyn am Ynys Mon...be di'r farn am Aberconwy a Cheredigion?

menaiblog said...

50/50 ydi Maldwyn yn fy marn i - sy'n golygu bod 2/1 werth bet.

'Dwi'n fwy sicr y bydd y Blaid yn ennill Ynys Mon na Cheredigion (er dylem fod yn iawn yno). Stori fawr etholiad 2010 fydd cwymp sylweddol a hanesyddol ym mhleidlais Llafur - fedar un etholaeth ddim sefyll yn erbyn grymoedd gwleidyddol mawr.

Guto ydi'r ceffyl blaen yn Aberconwy - ond gall Phil ennill. Y gamp i Phil fydd argyhoeddi pobl mai dim ond fo fedar guro Guto. Mae hanes hir yn y rhan yma o'r byd o bleidleisio'n dactegol a thua 40% o'r bleidlais yno ar y gorau sy'n un Geidwadol. All to play for.

Hogyn o Rachub said...

Er gwaethaf tueddiadau rhyfedd Môn dwi hefyd yn meddwl mai Plaid fydd yn mynd â hi - mae'r newyddion bod Peter Rogers yn sefyll wedi difethaf cyfle'r Torïaid, er y dylem gofio iddo gymryd pleidleisiau o ardaloedd Plaid Cymru hefyd y tro diwethaf. Bydd amhoblogrwydd Llafur hefyd yn amlwg yma, 'does amheuaeth - cawn weld sut effaith a gaiff cau Anglesey Aluminium ar y bleidlais.

O be dwi'n ddallt fodd bynnag mae gan Blaid Cymru ymgeisydd gwan yma, felly tybed?

Anonymous said...

Fyse pris y Toriaid yn Mon yn werth cwpwl o bunnoedd pe na bai am Peter Rogers yn stico'i drwyn mewn. Credu bod 1/3 yn optimistaidd i Blaid Cymru wedi dweud hynny

Mae Ladrokes hefyd yn cynnig prisoedd ar arweinydd newydd Llafur yn y Cynulliad hefyd


Carwyn Jones 11/10
Huey Lewis 11/4
Edwina Hart 5/1
Jane Hutt 10/1

menaiblog said...

Mae'r prisiau arweinydd Llafur yn ddiddorol.

Bai Carwyn ydi ei fod yn ddiog 9er yn alluog).

Mi fydd gan Huw gefnogaeth yn y cymoedd, ond does ganddo ddim apel yn y rhan fwyaf o Gymru.

Mae Edwina y effeithiol ond yn anobeithiol o flaen camera.

Sy'n ein gadael efo Edwina - galluog, dim carisma o gwbl, wedi dysgu Cymraeg, derbyniol i amrediad gweddol eang o bobl.

Gwerth buddsoddi £5 ar 10/1 'dwi'n meddwl.