Wednesday, September 23, 2009

Edwina Hart i fod yn brif weinidog?


Ymddengys bod Edwina a chyfle cryf i gael joban Rhodri Morgan.

'Rwan 'does gen i ddim byd yn erbyn y ddynas - i'r gwrthwyneb, hi ydi'r gweinidog Llafur mwyaf effeithiol o filltiroedd - ac mae wedi bod felly am flynyddoedd.

Ond ydi Llafur mewn difri calon am ethol dynas i'w harwain sydd yn mwynhau cael ei holi ar y cyfryngau cymaint a mae'n mwynhau bath oer a sy'n rhedeg i'r cyfeiriad arall gyda chyflymder Usain Boltaidd, pan mae'n gweld camera yn dod i'w chyfeiriad?

M'ond gofyn?

No comments: