Saturday, December 17, 2016

Camarwain ei ddarllenwyr

Bydd y sawl sy'n darllen tudalennau llythyrau y wasg Gymreig, sy'n edrych neu wrando ar Pawb a'i Farn neu Hawl i Holi neu sy 'n dilyn ei gyfri trydar yn gwybod bod yr eithafwr Asgell Dde, Felix Aubel eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd cyn gynted a phosibl ac eisiau Brexit mor galed a phosibl.  

Beth bynnag, cafwyd pol diweddar ar adael Ewrop gan y cwmni polio Opinium, ac mae'n arwain at ddau gasgliad.  Yn gyntaf dydi'r rhan fwyaf o bobl ddim eisiau refferendwm arall, ac yn ail mae mwy o bobl eisiau Brexit meddal na sydd eisiau un caled.  

Ymddengys bod Felix am i'w ddilynwyr trydar wybod hanner cyntaf y stori, ond nid yr ail hanner.  Mae'n ail drydar cyfeiriadau'r poliwr Keiran Pedley ynglyn a'r diffyg cefnogaeth i refferendwm arall.  Ond mae'n 'anghofio' aildrydar cyfeiriadau Keiran Pedley at sut fath o Brexit mae pobl ei eisiau - er bod yna gymaint os nad mwy o gyfeiriad at hynny ar gyfri trydar Keiran Pedley.
Ymddengys bod gan Felix fwy o ddiddordeb mewn camarwain ei griw - ahem - dethol - o ddilynwyr na sydd ganddo mewn gadael iddynt wybod beth sydd yn digwydd.  

(A chyn i neb ofyn, dydw i ddim yn un o ddilynwyr Felix - dwi wedi cael fy mlocio ers talwm).

No comments: