Friday, December 09, 2016

Y diweddaraf o etholiad arlywyddol America

Na, dwi ddim yn colli arni - am resymau sydd y tu hwnt i ddealltwriaeth Blogmenai mae rhai talaethau yn yr UDA yn dal i gyfri tan fis Ionawr, ac fel mae'r cyfri wedi mynd rhagddo mae'r bwlch rhwng Clinton a Trump wedi mynd yn fwy, ac yn fwy, ac yn fwy a hynny i fantais Clinton.  Ar hyn o bryd mae ei goruwchafiaeth yn fwy na 2.6 miliwn, a chafodd fwy o bleidleisiau na'r hyn gafodd Obama yn 2012.  Yn wir yr unig berson i gael mwy o bleidleisiau na gafodd Clinton erioed oedd Obama yn 2008 - ac mae'n debyg y bydd ganddi fwy na hynny erbyn i'r cyfri ddod i ben.  


No comments: