Tuesday, February 17, 2015

Yr Estelada'n weladwy iawn ym Marcelona

Treulio diwrnod neu ddau ym Marcelona.  

Yn dilyn refferendwm answyddogol Mis Tachwedd a gorymdaith anferth Mis Medi o blaid annibyniaeth, mae'n anodd osgoi'r mater yma.  Mae'r Estelada - baner y mudiad annibyniaeth i'w gweld ymhle bynnag rydych yn edrych.No comments: